کتاب آبی کوچولو به طور کامل معرفی و بلندخوانی شد.

دانش‌آموزان کتاب را دوست داشتند و جالب بود که در انتهای داستان متوجه شدند که آبی کوچولو تکه‌ای از یک بشقاب تزئینی چینی بود. در کلاس بحث و گفت‌وگو انجام شد.

مربی: فاطمه واحدی

محل اجرا: دبستان سمیه، قرچک

بیشتر بخوانید: