کودکان با کمک آموزگارشان پس از بلندخوانی کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»، با استفاده از بطری‌های دورریز عروسک‌های پنگوئن درست کردند. بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن یکی از بهترین راه‌ها برای آموزش اهمیت حفظ محیط زیست به کودکان است.
‌‌
کرمان – سیرجان – دبستان سعدی
آموزگار: فرزانه کورکی‌نژاد

با بهترین عناوین از مجموعه کتاب‌ها با موضوع محیط زیست آشنا شوید: