کتاب راز قایق‌ها را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

داستان این کتاب در مورد سگ آبی است که با مادرش زندگی می‌کند، پدرش به دریا رفته و دیگر برنگشته و او امیدوار است که برگردد.

او هرروز برای پدرش قایق درست می‌کند و به دریا می‌اندازد اما مادرش…

در حین بلندخوانی از بچه‌ها پرسش‌هایی کردم که بچه‌ها درک بهتری از کتاب داشته باشند مثل راستی چرا باکلی (پسرک) هرروز برای پدرش قایق درست می‌کرد؟ و چرا مادرش قایق را قایم کرده بود؟ قایق برای باکلی نشانه‌ی چه بود؟

هدف: درک غیرمستقیم موضوع مرگ

برای فعالیت بعد از بلندخوانی، بچه‌ها قایق‌های کاغذی درست کردند و به آب انداختند و برای قدردانی از زحمات پدر و مادرشان یادداشت تشکر نوشتند.

مربی: فریبا زارعی

محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان ریجاب، دالاهو، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: