کتاب فارسی آموز۱، نخودی

وسایل و امکانات مربوط به هر درس را کم‌کم تهیه می‌کنم و در اختیار بچه‌ها می‌گذارم.

این پیام تشکر از طرف بچه‌ها است چون در این سه جلسه خیلی لذت بردند از شعرخوانی، نمایش، بلندخوانی و باقی کارها

دانش‌آموزانی که قبلاً خواندن و پیش‌زمینه داشتن را گروه ساختیم به اسم پیش‌خوان‌ها و دانش‌آموزانی که تازه ملحق شدن برای پایه‌ی اول را گروه نو خوان‌ها

پیش‌خوان‌های ما ١۶  پسر و یک دختر هستند. نو خوان‌ها یک پسر و یک دختر هستند. جمع کلاس هم ١٩ نفر تا امروز هستند.

مربی: زهره حسینی

محل اجرا: مدرسه‌ی آل احمد، شوش، تهران

بیشتر بخوانید: