کتاب قورباغه و وزغ را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به ساخت کاردستی قورباغه با مقوا مشغول شدیم.

مربی: ماهو

محل اجرا: روستای حاجی‌آباد، پاکدشت، تهران

بیشتر بخوانید: