قبل از بلندخواني با بچه‌ها در مورد سفر رفتن آن‌ها سؤال كردم و درباره وسايلي كه در سفر همراه مي‌بريم گفت‌وگو كرديم. همه بچه‌ها مشاركت كردند.

در حين بلندخواني خواستم كه بچه‌ها حدس بزنند کلاغ‌سیاه براي سفر به چه چيزي نياز دارد جواب‌هاي متفاوتي دادند ولي نتوانستند حدس درستي بزنند.

بعد از خواندن در مورد دوستي و دوستان صحبت كرديم و از آن‌ها خواستم تصوير كسي يا چيزي را كه دوست دارند روي كاغذهاي یکرو سفيد نقاشي كنند و دور آن را با قيچي ببرند. از آن‌ها پرسيدم كاغذ كوچك مي‌خواهند يا بزرگ؟ همه به‌جز يك نفر گفتند: بزرگ. گفتم: مطمئنيد كه نقاشي‌تان بزرگ است؟ گفتند: بله. ولي فقط نقاشي يكي از آن‌ها بزرگ بود. اين بود كه اشاره كردم بهتر بود در مصرف كاغذ صرفه‌جویی مي‌كرديم. بعد به آن‌ها ياد دادم كه با ني ماسك درست كنند كه برايشان خيلي جذاب بود.

در آخر، همه وسايل را باهم جمع كرديم و تكه‌هاي بزرگ كاغذها را براي جلسات آينده نگاه داشتيم و سفره را تميز كرديم.

مربی: فرشته يزداني

محل اجرا: مركز توانمندسازي زنان دايان، محله قلعه مرغي

بیشتر بخوانید: