کتاب گلدان خالی را برای ۱۶ نفر از دختران و پسران بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بعد از کاشت گل و گیاه در حیاط کانون فرهنگی به اجرای نمایش پرداختیم.

مربیان: خانم بختیاری و کوچکی

محل اجرا: کانون فرهنگی هنری شهید تهامی محله اباده، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: