مدام بچه‌ها دعوا می‌کردند، درگیر بودند و توی حیاط و کوچه دعوا و کتک کاری داشتند. پدر ومادرهایشان را کلافه کرده بودند هرکاری می‌کردند فایده‌ای نداشت تا اینکه برایشان کتاب گوریل و دوست کوچکش و کتاب اینجا مال من است را خواندم.

باور نکردنی بود، دیگر با هم دوست شدند دست دردست هم بازی می‌کردند.

آن‌ها در سال‌های نخست زندگی بسیار خودمحورند و حس مالکیت در آن‌ها قوی است. کتاب اینجا مال من است پسرکی با این ویژگی را به تصویر می‌کشد.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: روستای محمد میرزا خون، بنجار، زابل

بیشتر بخوانید: