کتاب‌های یک اتفاق تازه و درخشان‌ترین لبخند دنیا را بلندخوانی کردیم. برای فعالیت قبل از بلندخوانی به بحث و گفت‌وگو پرداختیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی الگوهایی که از قبل آماده کرده بودم را به بچه‌ها دادم تا رنگ کنند.

محل اجرا: انجمن روشنگران فردای کودک، آناهیتا، شوش

بیشتر بخوانید: