کتاب‌های خرگوش کوچولوی ترسو و یک داستان محشر را برای بچه‌های ۶ تا ۱۰ سال بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به پرسش و پاسخ در پیرامون داستا‌ن‌های خوانده شده پرداختیم.

مربی: زهرا عرفانی راد

محل اجرا:  روستای شریف آباد

بیشتر بخوانید: