فعالیت شاد و جسمی داشتیم با هم شعر خواندیم.

بچه‌های بزرگتر باهم دو گروه شدند و مشغول درست کردن روزنامه دیواری شدند باموضوع زندگی نامه و اشعار نظامی گنجوی که دیروز باهم در موردش حرف زده بودیم و کتاب اشعار بزرگوار را مرور کردیم و خواندیم.

کوچولوها نیز درخواست بلندخوانی کتاب “یک چیز دیگر ” را  داشتند که بلندخوانی کردم.

خیلی جالب بود و بچه‌ها متوجه یک موضوع شدند در هنگام بلندخوانی، که یکی از بچه‌ها خیلی پیش‌فعال است  و شیطنت کودکانه دارد و تازه به جمع بچه‌های کتابخانه پیوسته است که این‌قدر بامزه گوش‌داده بود و تصاویر را می‌دید چون بچه‌ها به او گفتند، تو یک‌چیز دیگری.

و در پایان روزنامه بچه‌ها کمی کارش مانده بود که زمان نداشتیم و کوچولوها نیز به کشیدن نقاشی مشغول شدند.

مربی: خانم حسینی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان، شهرستان ثلاث باباجانی، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: