پیش از شروع داستانک جدید، مروری روی داستانک‌های قبلی داشتیم و آواهای آن را تمرین کردیم. سپس، از بچه‌ها خواستیم تا اگر پدربزرگ و مادربزرگ‌هایشان برایشان قصه می‌گویند و یا خاطره‌ای از آن‌ها دارند برایمان تعریف کنند.

سپس، شروع به بلندخوانی داستانک هفتم از «مجموعه آواورزی با سی‌بی‌لک» کردیم. داستانک هفتم، درباره‌ی پدربزرگ‌ها و قصه‌گویی آن‌ها است. در ادامه، درباره‌ی افسانه‌ها گفت‌و‌گو کردیم. در پایان، از بچه‌ها خواستیم تا با استفاده از پنبه و مقوا، خودشان را شبیه پدربزرگ‌ها کنند.