در ادامه‌ی بلندخوانی و فعالیت‌های کتاب امپراتور سیب زمینی چهارم امروز تصمیم گرفتیم به آلودگی دریا بپردازیم. پیش از آمدن بچه‌ها به خانه و آغاز بلندخوانی یک عروسک لاک‌پشت درست کردم. در دل لاک‌پشت محفظه‌ای را باز گذاشتم و درون آن را با زباله‌ها پر کردم. می‌خواستم به بچه‌‌ها نشان دهم که جانوران آبزی، انبوه زباله‌ها را با غذا اشتباه می‌گیرند و این آلودگی سبب کشتار جمعیت زیادی از آن‌‌ها می‌شود. پس از آن بلندخوانی کتاب را شروع کردیم و با بچه‌ها درباره‌ی شیرابه‌های زباله‌ها و نحوه‌ی انتقال آن‌ها به رودخانه‌ها و دریاها گفت‌وگو کردیم.

برای فعالیت پس از بلندخوانی با استفاده از ترکیب نوشابه و شیر و ترکیب نوشابه و لیمو آزمایشی انجام دادیم. بچه‌ها با دقت به هر دو محلول نگاه می‌کردند و منتظر نتیجه‌ی آن بودند. در نهایت ترکیب نوشابه و شیر رنگ کدری پیدا کرد (نماد آب کثیف) و از ترکیب نوشابه و لیمو رنگ شفافی (نماد آب تمیز) به دست آمد.

مربی: اسما رحیمی

محل اجرا: شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: