این کتاب هم‌زمان با تدریس چگونگی تشکیل سایه در درس علوم انتخاب و بلندخوانی شد. کتاب را معرفی کردم و سایه‌های صفحه‌های نخستین کتاب را به دانش‌آموزان نشان دادم. از آن‌ها خواستم تا با دقت به تصاویر نگاه کنند و به چگونگی ساخت اشکال مختلف با استفاده از دست و سایه توجه کنند. پس از بلندخوانی کتاب همگی با شوق فراوانی به حیاط مدرسه رفتیم. بچه‌ها با سایه‌های خود روی زمین بازی می‌کردند و از این که می‌توانستند شکل‌های گوناگونی بسازند بسیار لذت بردند. در پایان فعالیت، دانش‌آموزان جک و یکی از سایه‌های مورد علاقه‌ی خود در کتاب را نقاشی کردند.

آموزگار: صدیقه جانفرسا نوری
محل اجرا: دبستان نجمه، شهر زهک، استان سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: