کلاس را با بازگویی سوال بزرگ و جواب‌های سوال بزرگ شروع کردیم! بچه‌ها سعی کردند به یاد بیاورند که هر انسان،‌ هر حیوان یا هر شی‌ای چه پاسخی به این سوال داده است. درباره‌ی علت پاسخ هر کدام هم گفت‌وگو کردیم.

بلندخوانی کتاب که تمام شد محبوبه گفت که سوال این کتاب سوال او هم هست. ما هم کتاب را گذاشتیم وسط کتابخانه و قرار شد هر کدام از بچه‌ها به سوال شخصیت اصلی کتاب جواب دهند.

در بخش بعدی کلاس، بچه‌ها کتاب‌های مورد علاقه‌شان را از کتابخانه انتخاب کردند و فکر کردند اگر این سوال بزرگ را از شخصیت کتاب محبوبشان بپرسند او چه پاسخی می‌دهد؟

الهام کتاب “خاطرات یک مگس” را انتخاب کرد. از نظر او مگس به سوال بزرگ این جواب را می‌دهد: «تو به این دنیا آمده‌ای تا خاطراتت را بنویسی.»

“محبوبه کتاب “چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد” را انتخاب کرد. به نظر محبوبه جواب شخصیت این کتاب به سوال بزرگ مهربانی کردن است.

در آخر از محبوبه پرسیدم که آیا جوابش به سوال بزرگ را پیدا کرد یا نه. محبوبه از پاسخ آن مطمئن نبود ولی به نظرش در راه پیدا کردن جواب قدم برداشته است.

مربی: آرزو عسکری و شهرزاد مقصودی‌نسب

محل اجرا: کتابخانه‌ی آناهیتا، انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)، تهران

بیشتر بخوانید: