ابتدا محیط کلاس را برای بلندخوانی آماده کردم. در این مدتی که گذشت بچه‌ها دیگر می‌دانند چگونه برای بلندخوانی دور هم بنشینند. پس از نشستن بچه‌ها بلندخوانی را شروع کردم. بچه‌ها ابتدای داستان گمان می‌کردند که وحشی‌ها در نهایت ماکس را می‌خورند و چیزی از او باقی نمی‌ماند. اما وقتی پیش رفتیم دیدند که به هیچ وجه چنین اتفاقی نمی‌افتد و تازه ماکس پادشاه وحشی‌ها هم شده است! برای فعالیت پس از بلندخوانی، سرزمین وحشی‌ها و صورتک‌های آن‌ها را ساختیم و هر کدام نقشی را برعهده گرفتیم. یکی از بچه‌ها هم ماکس شد و در قایقش نشست تا سفرش را آغاز کند.

مربی: زینب سیفی

محل اجرا: روستا-مهد بهار، شهرک شهید جودکی، سراب حمام، شهرستان پلدختر، استان لرستان

بیشتر بخوانید: