به مناسبت راه یافتن آقای فرهاد حسن‌زاده به فهرست نهایی جایزه‌ی هانس کرستین آندرسن سال ۲۰۲۰ و به مناسبت هفته‌ی بلندخوانی تصمیم گرفتم کتاب کوتی کوتی را برای کودکان بلندخوانی کنم.

فعالیت پیش از بلندخوانی:

پیش از بلندخوانی به بچه‌ها گفتم که امروز مهمان ویژه‌ای داریم، ولی ابتدا می‌خواهیم یک کتاب بخوانیم و بعدش با مهمانمان آشنا می‌شویم. بچه‌ها مشتاق بودند بدانند که مهمان امروزمان چه کسی است. کتاب را به بچه‌ها نشان دادم ، تعدادی از بچه‌ها کوتی کوتی را می‌شناختند. کتاب را معرفی کردم و با زبان ساده‌ای برای بچه‌ها توضیح دادم که نویسنده‌ی این کتاب نامزد جایزه‌ی هانس کرستین آندرسن شده است و این برای ما افتخار بسیار بزرگی است.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

بلندخوانی کتاب را شروع کردم و از آن جا که همه در هنگام بلندخوانی دنبال کوتی کوتی می‌گشتند به بچه ها گفتم:« فکر می کنید کوتی کوتی کجا قایم شده باشد؟» بعد از این که هر کدامشان حدس‌های زدند، به بچه‌ها گفتم که بهتر است با هم به دنبال کوتی کوتی بگردیم چون که مهمان امروز ما کوتی کوتی است. پیش از آمدن بچه‌ها کوتی کوتی را در کتابخانه مخفی کرده بودم. وقتی توانستند کوتی کوتی را پیدا کنند، بسیار هیجان زده شدند. در ادامه هر سه جلد کوتی کوتی را به آن‌ها معرفی کردم و از هر جلد یک داستان را بلندخوانی کردم. بچه‌ها آهنگ جدید کوتی کوتی را خیلی دوست داشتند و هنگام بلندخوانی همراه با من شعرش را می‌خواندند.

فعالیت پس از بلندخوانی:

برای فعالیت پس از بلندخوانی جوراب‌های سفید و بدون طرح کوتی کوتی را بین آن‌‌ها تقسیم کردم تا هر کدام یک جوراب خاص و رنگی رنگی، با هر طرحی که دوست داشتند برای کوتی کوتی درست کنند.

مربی: اسما دریانورد

محل اجرا: دبستان دخترانه‌ی مهدیه، شهر درگهان، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: