هر بار که شال گل‌دارم را دور گردنم می‌اندازم، بچه‌ها متوجه می‌شوند که دیگر زمان بلندخوانی فرا رسیده است و همگی دور هم جمع می‌شوند. پیش از بلندخوانی کتاب، با یکدیگر درباره‌ی همکاری گفت‌وگو کردیم، از تجربه‌های یکدیگر گفتیم و شنیدیم. بچه‌ها مانند همیشه با هیجان به بلندخوانی داستان گوش دادند. با کمک عروسک‌هایی که از شخصیت‌های داستان درست کرده بودیم با همراهی هم نمایش کتاب را اجرا کردیم.

مربی: معصومه عباسی
محل اجرا: مهدکودک تبسم، شهر دورود، استان لرستان

بیشتر بخوانید: