فعالیت پیش از بلندخوانی:

پیش از شروع بلندخوانی از کودکان معنی تغییر را پرسیدم. از آن‌‌ها خواستم تا در مورد تغییراتی که برای خودشان، خانواده و اطرافیانشان اتفاق می‌افتد فکر کنند. سپس از آن‌‌ها پرسیدم که آیا می‌توانند موضوع کتاب را حدس بزنند. بچه‌ها با دیدن جلد کتاب حدس‌های خودشان را گفتند؛ گفتند که این داستان حتما درباره‌ی همین پسری هست که تصویرش را روی جلد کتاب دیده‌اند. و سپس یکی از کودکان عنوان کتاب را بلند خواند و با هم خواندن کتاب را آغاز کردیم.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

در هنگام بلندخوانی کودکان تغییرهابی را که در شکل‌های داستان اتفاق می‌افتاد دنبال کردند و در میانه‌های داستان از آن‌ها پرسیدم که آیا می‌توانند حدس بزنند که در صفحه‌ی بعدی چه اتفاقی می‌افتد؟ در پایان داستان یکی از کودکان پرسید:«واقعا تمام این‌ها برای جوزف اتفاق افتاده؟» با شنیدن این سؤال معنای داستان تخیلی را برای بچه‌‌ها توضیح دادم. کودکان در مورد تجربه‌ی خود از داشتن خواهر یا برادر کوچک‌تر صحبت کردند. تعدادی از کودکان هم دوباره کتاب را بلندخوانی کردند.

فعالیت پس از بلندخوانی:

برای فعالیت پس از بلندخوانی کودکان با استفاده از ابزاری که در اختیار کودکان قرار داده بودم نقاشی‌های خلاقانه‌ای را به تصویر کشیدند.

مربی: جمیله دفاعی

محل اجرا: کتابخانه‌ی سبز اندیشان دولاب، روستای دولاب، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: