سلام و احترام حضور همگی
امروز طبق معمول روزهای دیگر، کتابخانه ما شاهد حضور تعداد زیادی از بچه‌ها بود.
چون این هفته به نام هفته‌ی بلندخوانی نامگذاری شده است. ما در این هفته قصد داریم مادران را نیز با بچه شریک بلندخوانی کتاب‌ها کنیم. این تجربه تازه را امروز انجام دادیم.
تعدادی از مادران حاضر در کتابخانه با حلقه کودکان برای بلندخوانی همراه شدند .
کتاب داستان (دوباره المر) را بلندخوانی کردم و بچه‌ها و مادران مشارکت خوبی داشتند .
شعر و سرود و نرمش داشتیم .
در پایان نیز همه بچه‌ها نقاشی موضوع کتاب را انتخاب کرده و آن را روی کاغذ آوردند .
ما امروز چند عضو جدید داشتیم.
کتاب‌های زیادی هم به امانت گرفته شد .

محل اجرا: ;کتابخانه با من بخوان، ثلاث، کرمانشاه

بیشتر خوانید: