۲۶ دی روز ملی حمایت از حیوانات است. این روز فرصت مناسبی است تا کتاب‌هایی با موضوع محیط زیست، صلح و حقوق جانوران را برای کودکان بلندخوانی کنیم.
چندی پیش نیز کتابداران کتابخانه‌ی جوانرود در استان کرمانشاه، در روز ۱۹ آذرماه برابر با ۱۱ دسامبر به مناسبت روز جهانی حقوق حیوانات، فعالیت‌ها و گفت‌وگوهای جالبی را در پیوند با کتابخوانی با کودکان ترتیب دادند که می‌تواند نمونه‌ی سودمندی برای دیگر ترویج‌گران باشد.

محیط زیست حقوق حیوانات
کرمانشاه – کتابخانه با من بخوان جوانرود
کتابداران: ماریه حق‌گویی و پروین حق‌گویی

این تجربه را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/il77b

با بهترین مجموعه کتاب‌ها با موضوع حفظ محیط زیست و حمایت از حیوانات آشنا شوید: