مکان: روستای رضاجر، منطقه‌ی بنجار، زابل، سیستان و بلوچستان
مربی: حلیمه گرگ

کتاب سنجاب کجا رفته بود برای پدر و دو فرزندش خوانده شد. قبل از بلندخوانی با کمک بچه‌ها سنجاب درست کردیم و درباره این‌که زباله‌ها را کجا باید بریزند صحبت شد. در حین بلندخوانی بچه‌ها با توجه به تصاویر کتاب نمایش اجرا می‌کردند. در پایان بلندخوانی بچه‌ها با کمک تصاویر برای خودشان داستان را یک بار دیگر خواندند و با خوشحالی با سنجاب کوچولو شروع به بازی کردند. دانش‌آموز برای برادرش کتاب را بلندخوانی کرد.

 بیشتر بخوانید: