سی‌بی‌لک شخصیت محبوب کودکان در کتاب‌های آواورزی این بار لباس بلوچی بر تن کرده است.
‌‌
یکی از دلایل موفقیت و پایداری برنامه‌ی آموزش خلاق سواد پایه از راه ادبیات این است که می‌تواند کودکان مناطق گوناگون ایران را با خود همراه کند. کودکان و آموزگاران، فرهنگ محلی و عناصر اقلیم خود را با قصه‌ها،داستان‌ها و کتاب‌ها پیوند می‌دهند، و کودکان از راه همذات‌پنداری با شخصیت‌ها، با آواها و واژه‌ها همراه می‌شوند و بنیان‌های سواد خود را تقویت می‌کنند.
‌‌
محل اجرا: سیستان و بلوچستان، سراوان
آموزگار: مهربی‌بی حسین‌بر