آموزگاران روستای انجیروک زاهدان که زیر نظر دو تن از سفیران «با من بخوان» (آقایان ریگی زاده و شه‌بخش) آموزش دیده‌اند، عروسک‌های شخصیت‌های کتاب‌های گوناگون را به زیبایی ساخته‌اند و افزون بر به‌کارگیری این عروسک‌ها در هنگام بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن، تجربه‌ی متفاوتی برای کودکان این روستا رقم زده‌اند:
‌@khanak_org
به گفته‌ی این آموزگاران، دانش‌آموزان این مدرسه‌ی محروم عشایری تا به حال اسباب‌بازی و عروسک نداشته‌اند و آموزگاران این فرصت را فراهم کرده‌اند تا این کودکان چند ساعت با ذوق و شوقی وصف‌ناپذیر با این عروسک‌ها بازی کنند و با قرار گرفتن در نقش شخصیت‌ها، دنیای متفاوتی برای خود بیافرینند.

عکس‌های بیشتر در اینستاگرام با من بخوان

محل اجرا: سیستان و بلوچستان، عشایر زاهدان، روستای انجیروک، دبستان میثاق
آموزگاران: سهیلا جلیله گرگیچ – فرشته دست‌گزین‌ناروی -زبیده دست‌گزین‌ناروی