در ابتدا با کودکان مروری داشتیم بر تمام اتفاقاتی که تا کنون در لولوپی صفر افتاده است. سپس برای کودکان داستانک را بلندخوانی و تصویرخوانی کردیم. بعد از پایان کتاب از کودکان پرسیدیم که کسی می‌داند سیل چیست؟ یکی از کودکان گفت: “آب زیاد” و به همین ترتیب بقیه‌ی کودکان نیز با کمک همدیگر جمله دوستشان را تکمیل کردند. از چرخه‌ی باران که در آواورزی آموخته بودند شروع کردند تا به مبحث سیل رسیدند. زمانی که از کودکان پرسیدیم چگونه می توان از سیل فرار کرد، کودکان گفتند که می‌شود با چند بادکنک به هوا رفت یا از بالن و هواپیما و هلیکوپتر استفاده کرد و یا حتی شنا کرد و شنا کردن را نیز به ما یاد دادند. بعد از گفت‌وگو در این باره، با استفاده از سرزمین بهاری که ساخته بودیم نحوه‌ی تشکیل سیل را به صورت عملی به کودکان توضیح دادیم. سپس به آن‌ها کاربرگ دادیم تا حل کنند و همچنین از آن‌ها خواستیم که هر تصوری که از سیل دارند را نقاشی کنند. لازم به ذکر است در حین انجام فعالیت‌ها از کودکان خواستیم با نرمش موشی تمرکز از دست رفته‌ی خود را برگردانند.

تسهیلگران: ثریا اسدنژاد، حدیث دلجو، راضیه آلا

محل اجرا: پیش‌دبستان ۱، انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد شهرری (خانه فرهنگ)، تهران

بیشتر بخوانید: