قبل از بلندخوانی با کاغذهای باطله که از طبیعت جمع کرده بودیم شروع به درست کردن کبوتر کردیم. در حین بلندخوانی در مورد خوابیدن صحبت کردیم و این که ما بچه‌ها باید حرف بزرگ‌ترها را گوش کنیم و به موقع بخوابیم.

در پایان بچه‌ها عین کبوترها پرواز کردند و کلی بازی کردند.

مربی: حلیمه گرگ

محل اجرا: روستای رضاجر، منطقه‌ی بنجار، زابل، سیستان و بلوچستان

 بیشتر بخوانید: