با هماهنگی قبلی که با خانم جهانبانی صورت گرفت از طرف کتابخانه، کوله کتاب را به پیش‌دبستانی گوشکوری بردیم.
در آنجا ضمن معرفی کتابخانه و اهداف آن، با مربی پیش صحبت‌هایی داشتیم.

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه انجام گرفت. بعد از بلندخوانی نیز نمایش آن با عروسک‌های انگشتی توسط بچه‌ها صورت پذیرفت.

مربیان: فریبا زارعی و هدا خاطری

محل اجرا: پیش‌دبستانی گوشکوری، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: