نخست، جعبه‌ی سیاهی با خود به داخل کلاس بردم و از بچه‌ها خواستم تا حدس بزنند داخل آن چیست. سپس، با گمانه‌زنی از روی جلد کتاب و خواندن شناسنامه کتاب «یک چیز سیاه»، نشست بلندخوانی را آغاز کردیم. در ادامه، کتاب را بلندخوانی کردیم. کتاب، درباره‌ی یک چیزسیاهی است که وسط جنگل خودنمایی می‌کند و هر جانوری با توجه به ترس و دیدگاه خود آن را به شکلی می‌بیند. پس از بلندخوانی، از بچه‌ها پرسیدیم به نظر شما آن چیز سیاه چه می‌تواند باشد؟ آن را به کمک یه مقوای سیاه درست کنید.

مربی: خانم فرشته یزدانی