مربی با دانش آموزان کلاس اول و پنجم در مورد کتاب با هم بحث کردند و بعد از آن هر کس برای تکه پارچه داخل داستان در خیالش چیزی درست کرد.

مربی: امیر ثروتی

محل اجرا: کتابخانه دبستان ادب قصرشیرین، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: