• مکان: کریم آباد، زاهدان
  • نام کتابخانه: کتابخانه مدرسه بهار آینده
  • آموزگار: خانم بهناز پهلوان
  • نام کتاب: بسته «آواورزی با سی‌بی‌لک» و «الفباورزی با کاکاکلاغه»
  • تاریخ: آبان ۱۴۰۰

گزارش آموزش واک‌های «ق» و «غ» همراه نمایش با سی‌بی‌لک

بسته آواورزی با سی‌بی‌لک با این هدف فراهم شده است که همراه مربیان و بزرگسالان در آموزش زبان گفتار و سخن به کودکان باشد. این بسته برپایه رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان در آموزش زبان گفتار و ویژگی‌های آن به کودکان خردسال پژوهیده و آماده شده است.

بسته «الفباورزی با کاکاکلاغه» هم با رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان و به شیوه آوایی-رانشی Articulative-Phonics الفبای فارسی را به کودکان و بزرگ‌سالان می‌آموزد.

آواورزی با سی‌بی‌لک

در آبان ماه سال ۱۴۰۰، کودکان مدرسه بهار آینده کریم‌آباد زاهدان همراه با یکی از مربیان این مدرسه، خانم بهناز پهلوان، در ابتدا به آموزش واک های «ق» و «غ» از بسته «الفباورزی با کاکاکلاغه» پرداختند و از کودکان خواسته شد در محیط اطرافشان نام چیزهایی که با این دو واک آغاز می‌شوند را ببرند. سپس به آموزش بیشتر این واک‌ها همراه نمایش با سی‌بی‌لک پرداختند.