استان تهران، محمودآباد، انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد (شکوفان)
دی ماه ۱۳۹۹
مربیان: مهری ماهو و عرب بقرایی

در انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد (شکوفان) مربیان با طراحی کاردستی و بازی‌های خلاقانه کودکان را با مفاهیم سوادپایه آشنا می‌کنند. در این مرکز داستان سی بی لک و داستان عمو کوکو به شکل نمایشی جذاب اجرا می‌شود و کودکان با صداها و آواها آشنا می‌شوند. این نمایش‌های تمرینی برای آواورزی و الفباورزی است.