استان کرمان، شهر،جیرفت، روستای رومرز، کتابخانه کودک محور سپهر قاسم‌آباد
تاریخ:۹۹/٧/٢٩
مربی داوطلب:حبیبه اخلاصی
نام کتاب:رفتم به باغی

باتوجه به اینکه کتاب (رفتم به باغی)قبل از این در گروه کتابخانه سپهر، به اشتراک گذاشته شده بود. به علت علاقه بچه‌ها آن را مجدد برایشان بلندخوانی کردم.
کودکان خیلی زود ترانه متل کتاب را حفظ کردند.
به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی، ابتدا شخصیت‌های داستان را با وسایل دور ریز آماده کردیم.
سپس موضوع داستان را در قالب یک نمایش (با همکاری فاطمه ثنا و نازنین رقیه) انجام دادیم.
آنها با علاقه‌ای که به اجرای نمایش داشتند،خیلی خوب نمایش کتاب را اجرا کردند. در پایان هم نازنین عزیزم نقاشی صفحه اول کتاب را کشید.