گزارش بلندخوانی مهد کودک موسسه ندای ماندگار
تاریخ:۱۳۹۹/۱۱/۱۹
کتاب:آواورزی با سی بی لک
مربیان:منیژه نصیری، ستاره آزادبخت
امروز همزمان با بارش باران کودکان برای خود با کاغذ قایق درست کردند و در گوشه‌ای از حیاط موسسه که آب جمع شده بود انداختند.
در این هنگام یاد داستانک سی بی لک و برکه افتادیم و دست به کار شدیم که جانورانی را که در برکه بودند درست کنیم و داستانک را بلندخوانی کنیم.
با درست کردن مرغابی، قورباغه، ماهی و چند قایق مقوایی به حیاط رفتیم. شروع به بلند خوانی کردیم از کودکان پرسیدیم زمانی که در جایی آب جمع می‌شود چه چیزی به وجود می‌آید گفتند: «برکه»
یکی از کودکان پرسید:«یعنی خاله اینجا که آب جمع شده برکه است؟» جواب داده شد:«بله»
کودکان در مورد اینکه آوای قورباغه چیست گفتند قورقور.
آوای مرغابی را گفتند،کواک کواک.
آنها از اینکه خودشان توانسته بودند برکه را از نزدیک ببینند و حیوانات داخل برکه را درست کرده بودند احساس بسیار خوشایندی داشتند.