کتابخانه عشایری زاهدان، روستای رادوچاهی، کتابخانه کودک‌محور عشایری دبستان شهید عالی
زمستان ۹۹
کتابدار: اسما قنبرزهی

امروز وقتی وارد کلاس شدم بعد از سلام و احوال پرسی با کودکان، از آنها خواستم که کتاب داستان‌های قبل را بیاورند. پرسیدم:«داستان را برای چه کسی خوانده‌اند؟» یکی گفت: «برای خواهر کوچکم خواندم» دیگری گفت:«برای کل خانواده‌ام خواندم.» خلاصه هر کدام از کودکان گفتند که برای چه کسی خوانده‌اند.
بعد به بچه‌ها کتاب جدید دادم و بعد رفتیم سراغ داستان خواندن.
از بین کتاب‌ها، کتاب داستان «آن کفش‌ها» را به زبان بلوچی خواندم تا بچه‌ها بخندند و خوشحال باشند توی داستان خواندن هم هر کجا که من اشتباه کردم به من کمک کردند و خیلی خندیدیم.
و در آخر داستان درباره ی اینکه به دوستامون کمک کنیم صحبت کردیم.
و بعد از داستان به بچه‌ها گفتم که با عروسک‌ها بازی کنند.
امروز به ما خیلی خوش گذشت و بیشتر از بچه‌ها من خوشحال شدم که این بچه‌ها با داستان خواندن من خنده به لب‌هایشان آمد.