استان کرمانشاه، کتابخانه بامن بخوان جوانرود
تاریخ: ۱۴۰۰/۴/۱۵
کتابداران:پروین حق گویی-ماریه حق گویی
بلندخوانی کتاب بانی دوست داشتنی توسط کودک همیار کتابخانه

امروز سما کتاب بانی دوست‌داشتنی را بلندخوانی کرد . از یک هفته قبل تمرین کرده بود آمادگی داشت و او با اعتماد به نفس کامل آمده بود. امروز خودش بچه‌ها را جمع کرد و حلقه‌ی بلندخوانی را تشکیل داد. و با اعتماد به نفس کامل شروع به بلندخوانی کرد. سما کاملا طبق برنامه‌ریزی آمده بود ،او حتی فعالیت برای کتاب راهم در نظر گرفته بود.
سوال‌هایی در مورد خیاطی کردن از بچه‌ها پرسیدیم ؛اینکه شما هم تجربه‌های خرابکاری به این شکل داشتین که خواسته باشید جبرانش کنید؟مثال‌هایی مانند شکستن وسیله یا خراب کردن اسباب بازی ها یا پاره کردن کردن لباس هایشان را زدند. یکی از دخترها گفت من یه بار آشپزخانه را کثیف کردم سعی کردم تمیزش کنم،اما بدتر از قبل شدم که آشپزخونه ف تر از دفعه قبل شد،مادرم در ابتدا خیلی شاکی شد،اما وقتی تلاش من برای تمیز کردن خرابکاری را دید،صدایم زد که باهم این کار را انجام دهیم.
پرسیدم به نظرتان مادر بانی باید از او عصبانی میشد؟ نیلا گفت بله ، چون لباس مادرش را خراب کرده است.از او خواستم خود را در جای بانی بگذارد و سوال را دوباره تکرار کردم.اینبار باخنده گفتم نه نباید مادرم ازمن عصبانی شود.
توضیح دادم اشتباه ها بیشتر وقتها قابل جبران هستند حتی با یک معذرت خواهی. شما هر کاری بکنید باز پدر و مادرتان شما را می بخشند و از مهر و محبتشان ذره‌ای کم نمی شود. یکی از کودکان گفت اما بعضی وقتها خیلی بعد از ما عصبانی می شوند، انقدر که ما می‌ترسیم نزدیکشان شویم.بچه‌ها صحبت او را تایید کردند.
در این باره گفتگو کردیم، گاهی والدین هم تحملشان تمام می شود ،چون مسئولیت زیادی دارند و این اشکالی ندارد و کاملا طبیعی است.شما می توانید با کمی محبت و عشق مثل بغل کردن ،بوسیدن یا حرف شنوی خیلی حالشان را خوب کنید. درست مانند بانی که دوخت یک لباس جدید به مادرش عشق داده است.
سما برای فعالیت چرخ خیاطی خودش، همراه با تیکه پارچه هایی برای بچه ها آورده بود.
او بچه ها را صدا زد و تیکه پارچه ها را بین‌شان تقسیم کرد و برایشان توضیح داد که می‌خواهیم با این تکه پارچه ها لباس های تازه‌ای بدوزیم مثل بانی.
همکاری و پذیرش سما توسط بچه ها قابل تحسین بود.
بچه ها سوال هاشون رو از سما می پرسیدند و او با آرامش و اشتیاق کامل برایشان توضیح میداد .
خوشبختانه فرهنگ احترام و پذیرش همنوع بین بچه های کتابخانه با این برنامه بلند خوانی و همیار کتابخانه در حال شکل گیری و پیشرفت است.