کرمانشاه ، شهرستان جوانرود ، کتابخانه با من بخوان
بهمن ۱۳۹۹
مربیان: ماریه حق‌گویی، پروین حق‌گویی

در کتابخانه با من بخوان جوانرود، کودکان و نوجوانان علاقمند به کتاب برای هم سن و سالان خود کتاب می‌خوانند و نشست‌های بلندخوانی کتاب را برگزار می‌کنند.