استان کرمانشاه،شهرستان جوانرود ،روستای زلان،کتابخانه بامن بخوان
تاریخ:۱۳۹۹/۱۲/۴
مربیان:آمینه امیری،نسرین صدیقی
کتاب:حق دارم کودک باشم
نویسنده: آلن سر، تصویرگر: اورلیا فرانتی مترجم: مهناز کاظمی
امروز به مناسبت پایه گذاری انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران به انتخاب چند تا از بچه‌های ۹ تا ۱۳ سال کتاب حق دارم کودک باشم را با هم بلند خوانی کردیم. در کتاب از حقوق کودکان که در هر کشور و همچنین در مورد رعایت این حق و حقوق در خانواده و جمع دوستان سخن گفته شده است. یکی از کودکان بعد از تمام شدن کتاب از رعایت نکردن حقوق اکثر کودکان گله می‌کرد. دختری از تبعیض بین پسرها دخترها می‌گفت. در ادامه هم از حقوق کودکان معلول و ناتوان صحبت کردیم که هم حکومت، خانواده و دوستانشان باید آنهارا رعایت کنند. پیمان‌نامه حقوق کودکان را برای بچه‌ها شرح دادیم که کی تاسیس شده و چه کشورهایی عضو این پیمان نامه هستند و چه کشورهایی با آن موافقت نکرده‌اند. به نظر اسامه کشورهایی که آن را امضا نکرده بودند در حق کودکان‌شان ظلم کرده‌اند. درمورد نویسنده کتاب که در حوزه احقاق حقوق کودکان، با نوشتن داستان و مقالات تلاش می‌کند گفتگو کردیم و همچنین تصویرگری‌های زیبا و پربار خانم اورلیا فرانتی هم توضیحاتی دادیم. در پایان هر کدام از این بچه‌ها در گوشه‌ای از کتابخانه به مطالعه این کتاب مشغول شدند. به امید روزی که کودکان این سرزمین به حق کودکی خود نائل شوند.