استان خوزستان، شهرستان شوشتر، شهر گوریه، کتابخانه با من بخوان
تاریخ اجرا :۱۴۰۰/۱/۲۳
عنوان کتاب :خرس کوچولوها به گردش می‌روند
گروه سنی :۶_۵
تعداد:۸نفر
مربیان :آمنه پورتقی، سیده سهیلا موسوی
شرح فعالیت :امروز وقتی که کودکان بعد از مدت‌ها به کتابخانه آمدند خیلی اظهار دلتنگی کردند. مهلا کوچولو با دیدن کتاب خرس کوچولوها به گردش می‌روند، گفت خاله ما در ایام عید رفتیم یه جای سرسبز که اونجا رودخانه داشت و من داخل رودخانه کوچک رفتن و در آب بازی کردم. سپس محمد کوچولو گفت وقتی که سیل آمد ما هم به رودخانه رفتیم و خیلی آب زیاد بود.
سپس یکی از کودکان از خاله آمنه درخواست کرد که کتاب را برای او و دوستانش بخواند آنها باهم به حیاط رفتند و هنگامی که خاله داستان را برای آنها می‌خواند در پیدا کردن اشیا در داستان به خوبی مشارکت می‌کردند.
مهلا کوچولو با دیدن ماسک گفت این ماسک است و آن را برای صورت می‌زنند.
سپس بعد از خواندن کتاب بچه‌ها باهم نقاشی از طبیعت و چمن و گل کشیدند.