کتابخانه ی کودک محور نوید وحی درگهان

اجرای بلند خوانی وفعالیت کتاب آبی کوچو زرد کوچولو

کتاب : آبی کوچولو و زرد کوچولو

استان : هرمزگان

شهرستان قشم : شهر درگهان

تاریخ اجرا : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

مکان اجرا : محله کلات درگهان

مربی : فرشته تورنگ

این بار برای بچه‌های گل کتاب( آبی کوچولو و زرد کوچولو ) را بلند خوانی کردم. قبل از بلندخوانی در مورد جلد کتاب گفت‌وگو کردیم و نظر بچه‌ها را در مورد کتاب و این که داستان کتاب در مورد چیست ؟گفت‌وگو کردیم ،بعضی از بچه‌ها از روی جلد کتاب می‌گفتند آبی و زرد هم دیگر را بغل می‌کنند و سبز می‌شوند و همچنین در مورد تفاوت وشباهت آبی کوچولو وزرد کوچولو صحبت کرده وتفاوت وشباهت را به بچه ها توضیح دادم و پس از گمانه‌زنی از روی جلد ،کتاب را برای بچه ها خواندم ، بچه ها داستان کتاب را دنبال می کردند.و بنابراین پس از پایان کتاب با بچه ها گفت و گو کردیم .

فعالیتی که در جلسه اول برای بچه ها در نظر گرفتم با استفاده از چنگال ورنگ گواش روی برگه نقاشی کشیدند و متوجه ترکیب شدن رنگ ها شدند .

برای جلسه ی دوم با بچه های گلمون با استفاده ازمقوا و سیخ چوبی فرفره ترکیب رنگ ساختیم بچه ها در منزل دایره فرفره را آماده نموده سپس سر کلاس دایره را رنگ آمیزی نموده وپس از زدن سیخ چوبی به دایره وچرخاندن آن بچه ها ترکیب رنگ هارا می دیدند.

پس از ساختن فرفره وبازی با فرفره با بچه های گل بازی عمو زنجیر باف کردیم ،بچه ها کلی ذوق کردند و البته خودم هم خیلی ذوق کردم