مکان: اسفراین، خراسان شمالی
نام کتابخانه: خانه کودکان پسرانه امام حسن مجتبی(ع)
ترویجگر: فاطمه زارعی
نام کتاب: کتاب «همه آن‌ها یک گربه دیدند»
تاریخ: ۷ آذر ۱۴۰۰

گزارش بلندخوانی کتاب «همه آن‌ها یک گربه دیدند»، اسفراین خراسان شمالی

در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۰ کودکان خانه کودکان پسرانه امام حسن مجتبی(ع) به همراه خانم فاطمه زارعی به بلندخوانی کتاب «همه آن‌ها یک گربه دیدند» و فعالیت‌های پس از آن پرداختند. با هم شرحی از این فعالیت را از زبان خانم زارعی می خوانیم:

قبل از شروع بلند خوانی از بچه‌ها خواستم حدس بزنند کتاب امروز درباره چه موجودی‌ست و هرکدام از بچه‌ها نظر خود را در این باره اعلام کرد.
سپس با هم درباره اعضای اصلی بدن گربه صحبت کردیم و هر کس یکی از  بخش‌های بدن گربه را در یک طرح ساده رسم کرد و اسم آن را نوشت: پنجه، پا، دم، گوش و سیبیل.
با مقدمه‌ای از حدس‌های بچه‌ها و آشنایی با گربه به سراغ کتاب رفتیم و از روی اسم کتاب حدس زدیم در داستان چه اتفاقی می‌افتد.

بلندخوانی کتاب «همه آن‌ها یک گربه دیدند»

در هنگام بلندخوانی مکث می‌کردیم و اجازه می‌دادیم بچه‌ها راجع به اینکه موجود بعدی که گربه را می‌بیند چیست حدس بزنند. شکلی که هر کدام از حیوانات گربه را می‌دیدند، برای بچه‌ها جذابیت زیادی داشت.
درباره تفاوت گربه‌ای که هر یک از حیوانات از نگاه خود می‌بیند با همدیگر حرف زدیم؛ اینکه گربه‌ای که در هر صفحه وجود دارد چه ویژگی‌هایی دارد که با گربه‌های صفحات قبل مشترک یا متفاوت است.
بعد از پایان بلندخوانی کتاب، اسم موجوداتی که در داستان گربه را می‌دیدند را روی کاغذهای کوچک نوشتیم و هر کس به طور تصادفی یک برگه انتخاب کرد و نقاشی چیزی که روی کاغذ نوشته شده بود را رسم کرد.
هر نفر تصویر چند تا از شخصیت‌های داستان را کشید. در حین نقاشی، درباره تفاوت نقاشی‌هایمان با همدیگر و ارتباط آن با داستان گفت و گو کردیم.