استان هرمزگان، جزیره قشم کتابخانه‌ی کودک‌محور نویدوحی درگهان
نام کتاب : گوش بال بال گوش
نویسنده : محمد هادی محمدی
تصویرگر : سولماز جوشقانی
انتشارات : موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
تاریخ اجرا : ۱۴۰۰/۴/۱۶
مربی : فرشته تورنگ

امروز کتاب گوش بال بال گوش را بلندخوانی کردم. قبل از بلندخوانی به همراه بچه‌ها تصاویر روی جلد کتاب را نگاه کردیم. از بچه‌ها پرسیدم :به نظرشان تصاویر حیوانات روی کتاب ،با حیوانات واقعی که شبیه هم هستند یا متفاوت هستند، فیل روی جلد کتاب با فیل واقعی فرق می‌کند، روی کتاب فیل چهارگوش هست، در صورتی که فیل واقعی بزرگ و حالتی گرد دارد.
حدس بچه‌ها را در مورد داستان کتاب پرسیدم ؟
_ در مورد فیلی هست که دوست دارد پرواز کند و همه جای دنیا را ببیند .
آیا فیل می تواند به نظر شما پرواز کند ؟
_ فیل واقعی نمی‌تواند پرواز کند ،اما در داستان‌ها امکانش هست ،بر اساس خیال و تصورات هست .

سپس به سراغ خود کتاب رفته و کتاب را بلندخوانی کردم و همراه بچه‌ها به تصاویر کتاب به صورت کامل نگاه می‌کردیم. فعالیتی که برای این کتاب در نظر گرفتم ،این بود که از تصویرگری خانم جوشقانی که روی جلد و داخل کتاب ،حیوانات را به صورت حجیم کشیده بودند، الهام گرفته و از بچه‌ها خواستم ،با استفاده از جعبه هر حیوان و یا شکل دیگری که دوست دارند، با خلاقیت خود بسازند.