نام آموزگار:محبوبه اخلاصی
انجمن حمایت از کودکان کار
نام مرکز:بازار
تاریخ:۱۴۰۰/۹/۱۳تا۱۴۰۰/۹/۱۷
شرح فعالیتها ومشاهدات:

فعالیتهای این هفته در هر دو گروه از بچه ها تدریس واکهای (و استثنا،ص ،ض)بود،همراه با خواندن شعرنماکارتها،روانخوانی درس ،توضیح کامل واکها ،انجام جدول ترکیب،یافتن کلماتی برای هرترکیب وبخش و صداکشی کلمات وجمله سازی .انجام فعالیتهای کتابهای کارورزی،ونگارش خارج از کتابها ودیکته ازواکهای مورد نظر و همچنین دیکته از خود کتاب ومتنهایی خارج ازکتاب،تمرین جمله نویسی ،جملات درهم ریخته وداستانک بی پایان به واسطه نوشتن سه کلمه به انتخاب بچه ها.
فعالیتهای خلاق :
جدول شگفت انگیز کلمات باکشیدن جدول خلاق، بخش وصداکشی کلمات با نوشتن،برش زدن و چسباندن کلمات روی کش،نوشتن واکها کف کلاس وپریدن بچه ها روی آن و ترکیب کردن ، تمرین جمع بستن کلمات با درست کردن کاردستی خلاق ،تمرین جمع وتفریق دورقمی دریک رقمی و مفهوم مقایسه به وسیله ی درب های بطری ،بلندخوانی کارتهای تصویری به به لیمو وکاکلی به مناسبت روز جهانی کامی شی بای،برای هر دوگروه از بچه هاودرست کردن جعبه مخصوص بلندخوانی کارتهای تصویری وکاردستی درخت سه بعدی با کارتنهای دور ریزجهت القای مفاهیم زیست محیطی ازجمله مفهوم بازیافت به کودکان،ساختن کاردستی پرنده ورنگ امیزی کاردستی های ساخته شده با همکاری بچه ها به منظور دریافت مفهوم همکاری وتعاون .
بلندخوانی یکی از بچه ها با توجه به علاقه زیاد او به بلندخوانی.
تمامی فعالیتهابامشارکت بچه ها انجام گرفت و از انجام فعالیتها لذت می بردند.