تهران، کتابخانه آذرستان کارخانه سازورسازه

تاریخ: ۸ خرداد ۱۴۰۰

مربی: الهه سیاوشیان

کودکان کتابخانه سازورسازه آذرستان به مناسبت روز جهانی المر در خانه فعالیت‌هایی انجام داده‌اند و عکس آن را برای کتابخانه فرستاده‌اند.