استان کرمان، شهرستان بم،  آبان ۱۴۰۰

نام مربی: بهار آهنگران، فاطمه ماهی‌دشتی

نام کتاب: داستان نخودی

کلاس: اول بهار

گزارش کار از زبان مربی:

خواندن داستان‌های نخودی واک‌های «د» و «س»
کودک با خواندن داستان «د» و «ب» نخودی،از مردی برایمان گفت که اسمش علی احمد جان است که خانه ندارد و غذای او فقط آب و نان خالی است  و در قنات‌ها  به حمام می‌رود، کودک نخوندی را مانند  علی احمد جان تشبیه کرد و گفت نخودی چقدر بدبخت است که خانه ندارد.
همچنین آموزش ریاضی،  مبحث پیدا کردن الگوها با کمک حرکات قراردادی و ریتمیک و لی‌لی انجام شد.