گزارش ۲۰ دی تا ۹ بهمن ماه

تدریس واک‌های م س ت به همراه کتاب نخودی وبلندخوانی داستانک‌های مربوط و کتاب‌کار

کتاب لولوپی داستانک پنجم و کتاب کار بخش کاستن با استفاده از نماکارت و چینه

بلندخوانی داستانک‌های بوم جان و پوم جان، آقاموشه وتوت‌فرنگی، بچه خرگوش درلانه تاریکی از کتاب الفباورزی

بلندخوانی کتاب زرد کوچولو و آبی کوچولو. برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها زرد کوچولو و آبی کوچولو را به همراه دوستان نقاشی کردند که در تقویت رنگشناسی‌شان بسیار موثر بود.

بلندخوانی داستانک خانم حنا به گردش می‌رود. فعالیت بعد از بلندخوانی توالی داستان بود که بچه‌ها بسیار زیبا مراحل گردش خانم زری را پشت سر هم چیدند.

و بلندخوانی داستانک علاءالدین وچراغ جادو به پیشنهاد بچه‌ها را داشتیم که بعد از داستان همه بچه‌ها نظر دادند که اگر چراغ جادو داشتند چه آرزوهایی می‌کردند. یکی آرزوی غذای مورد علاقه، یکی آرزوی لباس نو و….

بچه‌ها الان خوشبختانه به مرحله‌ای رسیدند که خودشان در مورد داستان اظهار نظر می‌کنند و وارد بحث می‌شوند. حتی بعضی‌ها بعد از تمام شدن داستان آن را بازگو می‌کنند.

مربی: زهرا آچنگان

مکان: مرکز کوشای زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: