تهران، کتابخانه آذرستان کارخانه سازورسازه

تاریخ: اسفند ۱۳۹۹

مربی: الهه سیاوشیان

فعالیت‌های کودکان عضو کتابخانه با من بخوان سازورسازه آذرستان به مناسبت روز درختکاری