استان زاهدان، شهرستان شیرآباد، ۴ الی ۲۵ آذرماه

نام مربی:  علیرضا براهویی عرب

نام کتاب‌ها: کاکا کلاغه، چه و چه و چه یه بچه، داستان قورباغه و گنج، لولوپی ۱، نخودی، سی بی لک

تعداد دانش‌آموزان: ۲۱ نفر (شیفت عصر پایه اول)

گزارش کار از زبان مربی:

مرور واک‌ها و تدریس واک‌های «س»، «م»، «ت»، «او»، همراه با کتاب الفباروزی کاکاکلاغه انجام شد و  به صورت تصویری پای‌تخته نقاشی کشیدم و همچنین شعر و کتاب نخودی و نما‌کارت‌های الفبا‌ورزی و کلمات را با نما‌کارت‌هایی که باهم درست کرده بودیم پای‌تخته ترکیب کردیم .
املا به صورت پای‌تخته‌ای و دفتری انجام شد.
امانت‌دهی کتاب مرتب درحال انجام می‌باشد.
خوشبختانه اکثر دانش‌آموزان از تصویر‌خوانی خیلی استقبال می‌کنند. اعتماد به نفس و گفتگو کردن و توانایی یادگیری واژگان دانش‌آموزان افزایش پیدا کرده است.
به درخواست کودکان کتاب داستان «چه و چه و چه یه‌ بچه» خوانده شد و نمایش‌ آن هم اجرا شد.
نقاشی واک‌ها  هم به‌صورت دلخواه بود.
بلند‌خوانی داستان «قورباغه و گنج»، همراه با نمایش انجام شد.
خواندن کتاب «لولوپی ۱» و کارورزی تا داستانک ۴ انجام شد، همچنین خواندن کتاب «نخودی» و کارورزی آن تا واک تدریس شده انجام شد.
به در خواست کودکان کتاب سی‌بی‌لک را خواندیم.
درطول هفته بازی و ورزش هم داریم که برای سلامتی و رشد و تقویت ذهنی و….. کودکان مفید می‌باشد و اینکه این بازی‌ها به شمارش اعداد خیلی‌ کمک کرده که بچه‌ها هم خیلی لذت می‌برند و هم شاد می‌شوند.
برای  شمارش اعداد و جمع و تفریق یک جدول درست کردم، که ابزار خوبی است و خوشبختانه دانش‌آموزان خیلی‌ راحت شمارش اعداد را درک می‌کنند.  همچنین همراه با دانش‌آموزان چوب خط و نما کارت درست کردیم و پای‌تخته انجام دادیم که با این ابزارها دانش‌آموزان شمارش  و علامت های منها و به اضافه را به خوبی درک کردند.