استان کرمانشاه .دالاهو .کتابخانه بامن بخوان ریجاب
مربیان :فریبا زارعی و هدا خاطری
تاریخ ۹۹/۱۱/۱۱
عنوان کتاب :کتاب تمرین من به روش مونته سوری
با نویسندگی :او هرمان

این کتاب مخصوص سن ۲_تا۵سال هست که در جمع حاضران ۴نفر در این محدوده سنی بودند
به بچه ها پیشنهاد دادم کی دوست داره قیچی و رنگ آمیزی کنه ؟
بچه ها که عاشق رنگ آمیزی و کار با قیچی و چسب کاری هستن همه پر انرژی، اعلام آمادگی کردند
بنابراین اول در مورد زمینی که روی آن هستیم
به کوچولوها اطلاعاتی دادم و بعد در مورد قاره‌ها . برای آنها درک این مفاهیم سنگین بود
ولی با تمرین و تکرار و پرسش خود آنها چیزهایی را یاد گرفتند . ابتدا  فکر می‌کردم که ممکن است یاد نگیرند اما اشتباه  می‌کردم مغز بچه‌ها قوه یادگیری زیادی دارد مخصوصا وقتی یادگیری یک کتاب همراه با بازی و کاردستی باشد
برای درک بهتر مفاهیم کره زمین دخترم را به کتابخانه بردم و عملا به بچه ها زمین و قاره ها را نشان دادم تا بهتر یاد بگیرند
دوست داشتند بدانند که ایران در کدام قاره است
تصویر قاره‌ها در کتاب تمرین من برش زدم و هر کدام را به یکی از بچه ها دادم که رنگ آمیزی کنند و آنها با عشق این کار رو انجام دادند. بعد از اتمام رنگ‌آمیزی تکه‌های قاره‌ها را با همکاری بچه‌ها به دو نیمکره صفحه بعد چسپاندیم و از این کار لذت بردند.
برای فعالیت پس از بلندخوانی نیز به ایده خودم کاردستی از شب و روز درست کردم و با قرار دادن چراغ قوه در یک سمت ، یک سمت کره زمین روشن و سمت دیگر آن خاموش و تاریک شد و اینطور شد که بچه‌ها بهتر معنی شب و روز را درک کنند. با این کاردستی بچه ها یاد گرفتند وقتی در یک قسمت کره زمین روز هست در قسمت دیگر شب هست و به این شکل کره زمین می‌چرخد.