واک «و» از کتاب الفباورزی درس داده شد. طبق معمول شعرها را بر روی تخته سیاه نوشتم و داستانک‌ها را روخوانی کردم.

کارورزی که شامل وارونه کردن کلمات، با کلمات مناسب جاهای خالی را پر کنید، بخش کردن کلمات، کلمه‌سازی با واک‌ها، چیستان، ترکیب آواها، نقاشی و کاردستی واک‌ها می‌شد را انجام دادیم.

سپس داستانک‌های شمارورزی را کار کردیم. و عزیزان از کنجکاوی پی در پی سوال می‌پرسیدند که لولوپی چرا این شکلی است، چرا عدد می‌خورد، و چرا سرد و ژله‌ای است. هر چه کتاب خوانده می‌شود بچه‌ها بیشتر کنجکاو می‌شوند و دنبال داستان را با دقت می‌گیرند و بنده با داستان تخیلی دیگر و با مثال‌های کوتاه آن‌ها را توجیه می‌کنم.

خلاصه آن‌ها هم آموزش و سواد یاد می‌گیرند و در کنار درس تفریح‌های گوناگون می‌کنند به طوری که دوست ندارند از کلاس درسی خارج شوند…

مربیان: شمس‌الملوک نقی‌زاده

تاریخ اجرا: دی ۱۳۹۹

محل اجرا: انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز خاوران، تهران

بیش‌تر بخوانید: