بچه ها چون جمع و تفریق را با هم اشتباه می‌گرفتند، سعی کردم با داستان، با مثال زدن و با وسایل دورانداختنی مثل درب بطری یا چوب بستنی یا سنگ و مداد آموزش بدهم. ولی بهترین پیشنهاد را یکی از همکاران بهم دادند. پیشنهاد ایشان بازی با تاس بود که هم بچه‌ها خوششان آمد و هم به خوبی یاد گرفتند.

مربی: فاطمه شه‌بخش، مربی پایه اول

مکان: مرکز کوشای زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: